Persbericht

Ambtelijke delegatie SER op bezoek bij Gevolmachtigde Minister

Willemstad, 23 juli 2021 – Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) was op vrijdag 23 juli op werkbezoek bij de kersverse Gevolmachtigde Minister in Den Haag de heer Carlson Manuel waarbij onder meer van gedachten werd gewisseld over de wijze waarop hij invulling wenst te geven aan zijn nieuwe taak en welke thema’s hij verwacht dat de komende periode de Haagse politiek-bestuurlijke agenda zullen bepalen die van invloed kunnen zijn voor de Caribische rijksdelen. 

De heer Manuel stelde het bezoek zeer op prijs en gaf aan open te staan voor nieuwe innovatieve ideeën en inzichten die kunnen bijdragen aan de verbetering van het sociaaleconomische klimaat op Curaçao en ook het imago van Curaçao in Nederland. Ook hecht dhr. Manuel, als de tot nu toe jongste Gevolmachtigde Minister, aan het onderhouden van constructieve en effectieve betrekkingen met de Curaçaose beleidsministeries alsmede met de staatsorganen, waaronder de SER

Op de foto, van links naar rechts: Gevolmachtigde Minister Carlson Manuel, Senior Adviseur bij de SER Miloushka Sboui-Racamy en Directeur/Algemeen Secretaris van de SER de heer Raul Henriquez.

Share