Persbericht

Tijdens internationale paneldiscussie van de Civiele Kamer van de Russische Federatie  

SER Curaçao presenteert hoofdlijnen digitale agenda voor Latijns Amerika en het Caribisch gebied 

WILLEMSTAD, 8 november 2021 – Op 2 en 3 november jongstleden vond in Moskou, aan de vooravond van de Nationale Eenheidsdag die in Rusland op 4 november als nationale feestdag wordt gevierd, het Community active citizen’ forum dat georganiseerd werd door de Civiele Kamer van de Russische Federatie (‘Civic Chamber of the Russian Federation’). Dit forum, dat sinds 2015 wordt gehouden, is een open dialoogplatform tussen het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de overheid en internationale partners, gericht op de ontwikkeling en uitvoering van sociale projecten en geavanceerde samenwerking.  De Civiele Kamer (Russisch: Общественная палата), is een in 2005 in Rusland opgerichte raadgevende instelling van het maatschappelijk middenveld met 168 leden die tot taak heeft wetsontwerpen te analyseren en toezicht te houden op de activiteiten van het parlement, de regering en andere overheidsorganen van Rusland en zijn federale subjecten. De rol van de Civiele Kamer is vergelijkbaar met die van een commissie van toezicht en de kamer heeft raadgevende bevoegdheden. Dit jaar stond in het teken van het voorzitterschap van de Civiele Kamer van de Russische Federatie van de internationale vereniging van SER’en (AICESIS) voor de periode 2021-2023. De organisatoren legden daarom speciale nadruk op onderwerpen uit de agenda van het Russische voorzitterschap, te weten: (i) de toekomst van AICESIS en de waarde ervan voor het maatschappelijk middenveld, (ii) digitalisering van sociale gebieden en (iii) depolitisering van de gezondheidszorgsector.  Er werden drie discussiepanels georganiseerd rond de thema’s ‘Nieuwe kansen voor de burgersamenleving’, ‘De sociale dimensie van de digitale wereld’ en ‘De consolidatie van openbare krachten in de wereld ter bestrijding van de pandemie’. Tijdens het discussiepanel ‘De sociale dimensie van de digitale wereld’, dat deelgenomen werd door vertegenwoordigers van AICESIS-leden zoals de Economische en Sociale Raad van Benin, de Economische en Sociale Raad van Spanje en de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao werd nader ingegaan op het belang van digitalisering voor duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. Er werd niet alleen gefocust op de kansen maar ook op de uitdagingen.Tijdens het discussiepanel werd door SER Curaçao de themagebieden en doelstellingen van de digitale agenda van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied gepresenteerd en nader toegelicht waarbij benadrukt werd dat een doeltreffende realisering van de agendadoelstellingen slechts door middel van een regionale benadering mogelijk is. Overeengekomen is dat dit onderwerp nader zal worden uitgediept tijdens vervolgbijeenkomsten van AICESIS. 

De interventie van Curaçao kan worden gevolgd via de volgende YouTube link: https://youtu.be/NCJtZ3GXPWE

Share