Persbericht

Haagse studenten leren SER van dichtbij kennen

 

 

Willemstad, 18 januari 2023 – Een ambitieuze groep van twintig derdejaars studenten van De Haagse Hogeschool, onder begeleiding van hun docenten, kreeg op woensdag 17 januari jongstleden een warm onthaal bij de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao. Gezien de recente opleving van COVID-19 en andere griepvarianten op het eiland, werd de bijeenkomst, als een voorzorgsmaatregel, strategisch georganiseerd in de open lucht van ‘t Klooster Boutique Hotel, een beslissing die zowel de veiligheid als het comfort van de deelnemers waarborgde en zo een ongestoorde en productieve uitwisseling van ideeën mogelijk maakte.

De studenten, afkomstig uit studierichtingen als bestuurskunde, rechten, European studies en bedrijfskunde, verdiepen zich in de minor ‘Koninkrijksrelaties’. Dit onderdeel biedt hun een praktische kijk op de bestuurlijke relaties binnen het Koninkrijk en analyseert het Caribisch openbaar bestuur vanuit verschillende disciplines.

Het bezoek aan Curaçao is een integraal onderdeel van hun studie. Naast de SER omvat hun programma bezoeken aan het College financieel toezicht (Cft), de Staten en Landhuis Knip, evenals een culturele tour door Otrobanda. Deze excursies bieden hun een levendige context bij hun theoretische kennis.

In de interactieve sessie bij de SER stonden de adviserende rol van de raad, haar thema’s en internationale betrokkenheid centraal. Er was een levendige uitwisseling van ideeën, waarbij de studenten actief vragen stelden over sociaaleconomische kwesties.

Steven de Lira, bekend van zijn boek “Everyone is a mentor”, gaf op uitnodiging van de experts en adviseurs van de SER, bij aanvang van de bijeenkomst een inspirerende presentatie over verbinding en samenwerking binnen het Koninkrijk. Hij accentueerde de mogelijke rol van de SER in het helpen ontwikkelen van een koninkrijk breed mentorplatform voor jongeren, wat een voorbeeld is van de inzet van de SER voor sociale en economische vooruitgang.

De samenwerking tussen de Haagse Hogeschool en de SER wordt voortgezet; naast twee succesvolle stages in 2023, verwelkomt de SER binnenkort weer een stagiair. Dit benadrukt het belang dat de SER hecht aan het bieden van praktijkervaring aan studenten, essentieel voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

 

 

 

Share