Evenement

Minister van Financiën licht wetsvoorstel ABB toe in SER

WILLEMSTAD, 28 februari 2020 – Minister Kenneth Gijsbertha van Financiën heeft op vrijdag 28 februari 2020, op verzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER), een nadere toelichting gegeven op de onlangs aan de SER voor spoedadvies aangeboden ontwerp-landsverordening Algemene Bestedingsbelasting (ABB).

Op 14 november 2019 heeft de SER reeds advies uitgebracht over een eerdere versie van het wetsvoorstel (zie op deze webpagina, de rubriek ‘Recent uitgebrachte adviezen’). In de gewijzigde ontwerplandsverordening, die wederom ter advisering aan de SER is voorgelegd, is onder meer een nieuw artikel toegevoegd waarin is bepaald dat op de voorgestelde ABB-tarieven een bestemmingsheffing van 7 procent van toepassing is. Vanwege deze toevoeging heeft de minister, gelet op de wettelijke taakstelling van de SER, bepaald het ontwerp wederom ter advisering voor te leggen aan het sociaaleconomische adviescollege.

Op de foto: Minister Kenneth Gijsbertha samen met enkele adviseurs in overleg met SER-leden.

 

Share