Persbericht

Vruchtbare gedachtewisseling tussen voorzitters SER en Cft

WILLEMSTAD, 29 juni 2021 – De fungerend voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) mr. John Jacobs heeft op maandag 28 juni 2021 een onderhoud gehad met de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) prof. dr. Raymond Gradus over de huidige financieel-economische situatie van Curaçao waarbij werd stilgestaan bij specifieke onderwerpen waarover de SER in het recente verleden heeft geadviseerd. Onder meer werd gesproken over voorstellen ter bevordering van de duurzaamheid en financierbaarheid van het stelsel van sociale zekerheid, over de verlaging van de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen en over de scheve inkomensverdeling.

Bij het gesprek waren tevens aanwezig de overige leden van het Cft de heren Henk Kamp (Nederlands lid), Gregory Damoen (Curaçaos lid) en Russel Voges (lid namens Sint Maarten), de algemene secretarissen van de beide organen de heren Raul Henriquez (SER) en Ray Thuis (Cft) en overige medewerkers van de secretariaten van de SER en het Cft

Share