Persbericht

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

Willemstad, 23 mei 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot een basisbetaalrekening voor consumenten (ook wel aangeduid als de landsverordening basisbetaalrekening). Dit advies biedt waardevolle inzichten en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van deze belangrijke wetgeving, die tot doel heeft de toegang van consumenten tot veilige, betaalbare en betrouwbare digitale betaaldiensten te verbeteren.

De ontwerplandsverordening basisbetaalrekening is een wetsvoorstel dat gericht is op het bevorderen van financiële inclusie en het waarborgen van betaaldiensten voor inwoners van Curaçao. Het wetsvoorstel beoogt een betaalrekening te garanderen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is, ongeacht inkomen, sociale status of andere persoonlijke omstandigheden. Het advies van de SER is het resultaat van gedegen onderzoek naar de gevolgen, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van de ontwerplandsverordening. Het adviesrapport bevat een gedetailleerde analyse van de voorgestelde ontwerplandsverordening en biedt aanbevelingen voor verdere verbeteringen.

De SER roept de betrokken partijen op om de aanbevelingen zorgvuldig te overwegen bij het opstellen van definitieve wetgeving. Het adviesrapport wordt nu ter beschikking gesteld aan behalve de minister van Financiën ook aan de relevante overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor het verdere wetgevingsproces. De SER is verheugd over de mogelijkheid om bij te dragen aan het bevorderen van financiële inclusie en het waarborgen van betaaldiensten voor zoveel mogelijk burgers. De SER is ervan overtuigd dat de ontwerplandsverordening basisbetaalrekening, met de juiste aanpassingen op basis van zijn advies, een positieve impact zal hebben op de sociaaleconomische situatie van het land.

Share