Persbericht

Vonnis Hof schept meer duidelijkheid over representativiteit werkgeversorganisaties in SER

Willemstad, 21 juli 2022 – Een belangwekkend vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Hof) van 29 juni 2022 naar aanleiding van een hoger beroepzaak die op Sint Maarten is ingesteld door de stichting Employer Council St. Maarten tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten van 20 september 2020 in de zaak, nr. SXM202100420, in het geding tussen genoemde stichting en de regering van Sint Maarten, heeft bij de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao in ieder geval geleid tot meer duidelijkheid over onder meer de vraag of representatieve organisaties van werkgevers inspraak kunnen eisen in de voordracht van uit werkgeverskringen afkomstige personen in de SER en of de organisaties die deze personen voordragen per se aangesloten moeten zijn bij één en dezelfde koepelorganisatie van werkgevers. Verder gaat het vonnis in op de vraag of een werkgeversorganisatie als representatief kan worden aangemerkt indien de Chamber of Commerce and Industry en de Minister van Algemene Zaken bij de oprichting ervan betrokken zijn geweest. Klik hier voor het vonnis.

Share