Persbericht

Minister-president voor kennismakingsbezoek bij SER-secretariaat 

Willemstad, 17 september 2021 – Minister-president Gilmar Pisas heeft vanmiddag een kennismakingsbezoek gebracht aan het kantoor van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Ansinghstraat waar hij een ontmoeting had met de directeur en het personeel van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA.  

Tijdens het kennismakingsbezoek kreeg de premier een nadere toelichting over de taken en werkzaamheden van het bureau dat belast is met het ondersteunen en het faciliteren van het gehele overlegproces (voorbereiding, besluitvorming en advisering) van de SER, het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) en de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). 

Tijdens het gesprek werd onder meer ingegaan op de noodzakelijke randvoorwaarden om een kwalitatief hoogwaardige en professionele ondersteuning door het bureau te kunnen blijven borgen, zoals de beschikbaarheid over voldoende menskracht en middelen. Zeker gezien de verwachting dat het aantal adviesverzoeken van met name de regering aan de SER op de korte en middellange termijn zal toenemen als gevolg van de uitvoering van het vorig jaar overeengekomen Landspakket Curaçao dat tot doel heeft de sociaaleconomische weerbaarheid van Curaçao te vergroten. 

Verder werd met de premier van gedachten gewisseld over enkele actuele thema’s waar de SER nauw bij betrokken is. 

Het gesprek verliep in een aangename en constructieve sfeer. 

Op de foto: Premier Pisas (in het midden) met links SER-directeur Raul Henriquez, SER-adviseur Barbara Perquin en stagiair Rigaud Markes. Rechts naast de premier: PR-medewerkster van de premier mw. Roxiëne Albertina en de chef de kabinet van de premier dhr. Djurick Comenencia. Zittend van links naar rechts: bureau documentalist Lidia Rocha-Teixeira, het hoofd logistieke ondersteuning Sandra Raphaela en SER-adviseur Miloushka Sboui-Racamy. 

Share