Persbericht

Regionaal netwerk sociaal economische adviescolleges (CESALC)

“Sociale samenhang en Agenda 2030: niemand in de steek laten”

In de vergadering “Sociale samenhang en Agenda 2030: niemand in de steek laten”, die momenteel in Antigua (Guatemala) plaatsvindt, wordt erop aangedrongen dat de sociaaleconomische raden van de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio zich gezamenlijk buigen over de wijze waarop de adviesorganen de VN 2030 Agenda in hun inhoudelijke activiteiten integreren en het CESALC-netwerk versterken. Een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao woont dezer dagen de regionale vergadering bij.

Meer informatie is te vinden op de website van CESALC ( https://cesalc.org/ )

https://landtco.github.io/undp–hdr-2019/build/es/

Share