Persbericht

SER-advies over minimumloonverhoging ondanks tijdsdruk

 

Willemstad, 22 december 2023 – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag, vrijdag 22 december 2023, zijn advies uitgebracht over de herziening van het minimumuurloon die per 1 januari 2024 in werking moet treden.

Op 15 december 2023 ontving de SER het verzoek om advies, dat volgde op een besluit van de Raad van Ministers op 13 december 2023. Het voorstel behelst een verhoging van het minimumuurloon van NAf. 10,70 naar NAf. 11,28 per 1 januari 2024, gebaseerd op een stijging van 5,4% in het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

De SER erkent dat de korte termijn voor advisering uitdagingen met zich meebracht bij het raadplegen van belanghebbenden. Dit is van cruciaal belang voor een zorgvuldige belangenafweging. Ondanks deze tijdsdruk heeft het tripartiete adviesorgaan zijn advies gebaseerd op grondig onderzoek naar minimumloonaanpassingen, gedegen data-analyse, en relevante wetenschappelijke literatuur.

 

 

Share