Persbericht

SER adviseert over voorgenomen herziening OB

WILLEMSTAD, 3 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) spreekt zich in zijn jongste advies, dat deze week is verschenen, uit over de voorgestelde nieuwe regelingen die de Minister van Financiën wil invoeren in de omzetbelasting (OB).

De nieuwe regelingen hebben betrekking op de invoering van inhouding en afdracht van een deel van de verschuldigde omzetbelasting door lokale banken, tax & duty free winkelen voor toeristen, vrijstelling van invoerrechten bij aankopen in de economische zone, de aanwijzing van online platform bedrijven als belastingplichtige voor de omzetbelasting en de invoering van het kasstelsel.

De bewindsman beoogt hiermee binnen afzienbare tijd de belastingopbrengsten te verhogen.

Door middel van het doorvoeren van wijzigingen in de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Algemene landsverordening Landsbelastingen wordt getracht de inning en afdracht van de OB te bespoedigen en te verzekeren. Tevens wordt via deze wetswijzigingen getracht de concurrentiepositie van Curaçao te verbeteren ten opzichte van andere toeristenbestemmingen en Curaçao een omzetbelastingvrije en invoerrechtenvrije bestemming te maken. De uitbreiding van de regeling tax & duty free winkelen is gericht op enerzijds verhoging van het bestedingsniveau van toeristen op Curaçao en anderzijds stimulering van de bedrijvigheid onder winkeliers.

De noodzaak tot wijziging van de omzetbelastingwet vloeit verder voort uit de wenselijkheid om oneigenlijke concurrentie te voorkomen in situaties waarbij platformbedrijven (zoals Airbnb) diensten aanbieden namens degenen die het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een onroerende zaak.

De SER heeft zich in de afgelopen periode uitvoerig gebogen over de voorgestelde fiscale maatregelen en deze week zijn advies uitgebracht.

Share