Persbericht

Larmonie-Cecilia presenteert hervormingsvoorstellen tijdens SER-bijeenkomst

 

Willemstad, 19 april 2024 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, op vrijdag 19 april een gedetailleerde presentatie gegeven over de recente onderzoeksresultaten betreffende het sociale zekerheidsstelsel van Curaçao. Deze presentatie vond plaats tijdens de reguliere plenaire zitting van het tripartiete adviesorgaan, waarbij de SER als gastheer optrad.

Het onderzoek, uitgevoerd als onderdeel van het Landspakket Curaçao, richt zich op cruciale aspecten van het sociale zekerheidsstelsel met als doelstellingen het verminderen van armoede, het verhogen van inkomenszekerheid, en het waarborgen van financiële duurzaamheid. De minister werd tijdens deze bijeenkomst ondersteund door beleidsadviseurs, vertegenwoordigers van de directie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), en een deskundige van het Economisch Bureau Amsterdam.

Na afloop van de presentatie kregen de leden van de raad de mogelijkheid om vragen te stellen en hun opmerkingen te plaatsen bij de aanbevelingen en bevindingen van het rapport. Mevrouw Larmonie-Cecilia gaf aan dat de huidige fase zal worden benut voor verdere consultaties met alle relevante stakeholders, waarna binnen politiek-bestuurlijke kringen over de voorstellen zal worden gebogen. Deze zullen tot besluitvorming leiden die van invloed zal zijn op het sociale zekerheidslandschap van Curaçao. Zij heeft toegezegd de SER, als belangrijk adviesorgaan van de wetgever, op de hoogte te blijven houden van de voortgang van het traject.

 

 

 

Share