Persbericht

Deelname Curaçao aan workshop UNFPA Suriname

WILLEMSTAD,  1 november  2018 – Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), de Directie Buitenlandse betrekkingen (DBB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) participeert van 31 oktober tot en met 2 november 2018 in de door de UNFPA (United Nations Population Fund) georganiseerde workshop over de in de Latijns Amerikaanse en Caribische regio ontwikkelde Population Situation Analysis (PSA).

De driedaagse workshop behandelt de methodologie die gebruikt kan worden ter ondersteuning van de formulering van bevolkingsbeleid.

De participanten in de workshop zijn de diverse ministeries en instituten van Suriname. In het kader van de samenwerking tussen VN organisaties en Curaçao, is Curaçao uitgenodigd om kennis te nemen van de methodologie.

De opening van de workshop werd gedaan door de Surinaamse Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Mike Noersalim, gevolgd door een inleiding van de directeur van het Planbureau Suriname, dhr. Reynol Simons. De heer Alphonse MacDonald, deskundige op het gebied van bevolkingsvraagstukken en statistiek en voorheen werkzaam bij UNFPA, faciliteert de workshop inhoudelijk.

De workshop is voor Curaçao mede interessant met het oog op het symposium over (Arbeids)migratie en Bevolkingsbeleid, dat door de SER’en van Curaçao, Aruba en Sint Maarten gezamenlijk wordt georganiseerd op Curaçao in het eerste kwartaal van 2019. De premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben, met de recentelijke ondertekening op 26 oktober jl. van het samenwerkingsprotocol op het gebied van (arbeids)migratie en bevolkingsbeleid, aangegeven dit initiatief van de drie SER’en te onderschrijven.

Het symposium richt zich met name op de vraag hoe de mogelijkheden en voordelen die migratie, en met name arbeidsmigratie, met zich meebrengt, zo effectief mogelijk kunnen worden benut en hoe daar beleidsmatig op kan worden ingespeeld. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van lessons learned en best practices in de regio en elders. De focus zal hierbij gericht zijn op een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in de landen.

 

Op de foto’s:

De delegatie van Curaçao tijdens de workshops met van links naar rechts mw. Barbara Perquin, senior adviseur SER, mw. Denise Vijber, beleidsmedewerker DBB, en dhr. Leander Kuijvenhoven, senior statistisch onderzoeker/demografie CBS.

Dhr. A.L. MacDonald, inhoudelijk facilitator van de PSA Workshop.

Barbara Perquin met de Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken en mw. Judith Brielle (UNFPA)

Denise Vijber presenteert de uitkomsten van de werkgroep Curaçao.

Share