Persbericht

PAR-fractie geeft toelichting aan de SER over initiatief wetsvoorstel inzake verbod op intimidatie en seksuele intimidatie

WILLEMSTAD, 15 februari 2019 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de PAR-fractie in de Staten, vanochtend in een voorbereidende vergadering van de SER, een toelichting gegeven over het door de fractie onlangs bij de SER voor advies ingediend initiatiefwetsvoorstel over intimidatie en seksuele intimidatie op de werkvloer.

Het initiatiefwetsvoorstel betreft een toevoeging van een artikel in het Burgerlijk Wetboek boek 7A. In dit artikel wordt aan  de werkgever de verplichting opgelegd om er voor te zorgen dat de arbeider niet geïntimideerd dan wel seksueel geïntimideerd wordt op de werkvloer.

Tijdens de gedachtenwisseling met de SER werd uitvoerig ingegaan op aspecten zoals onder meer de relevantie, verwachte effectiviteit, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het initiatiefontwerp.

De SER zal zich de komende tijd buigen over het initiatiefwetsvoorstel en daarover adviseren.

Op de foto’s: de leden van de PAR mw. Gisette Seferina en dhr. Rudy Eleonora en enkele SER-leden.

Share