Persbericht

Samen vooruit kijken naar post-coronafase

Virtuele kennismaking voorzitters SER en Cft

WILLEMSTAD, 14 april 2021 – Onlangs hebben de voorzitters van de Sociaal-Economische Raad (SER) en het College financieel toezicht (Cft) virtueel met elkaar kennis gemaakt. Daarbij werd tussen de heren John Jacobs (SER) en Raymond Gradus (Cft) van gedachten gewisseld over de huidige financiële en sociaaleconomische situatie van Curaçao. Bijzondere aandacht werd besteed aan de humanitaire en sociaaleconomische crisis, veroorzaakt door de tweede golf van het coronavirus. Alhoewel vastgesteld wordt dat het vaccinatieprogramma op Curaçao tot dusverre naar tevredenheid verloopt, is de verwachting dat het financiële en sociaaleconomische herstel in de post coronafase buitengewoon uitdagend zal zijn. Van belang is daarom dat in gezamenlijkheid, in goed onderling overleg met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld, ingezet wordt op versterking van de sociaaleconomische weerbaarheid en een duurzame ontwikkeling. Op de foto: de beide voorzitters met elkaar in overleg, bijgestaan door de algemene secretarissen van de SER (Raul Henriquez) en het Cft (Ray Thuis).

 

Share