Persbericht

Organiserend comitee “Future of Work” bij de Minister van SOAW

Afgelopen vrijdag, 13 juli 2018, was een vertegenwoordiging van het organiserend comitee van de werksessies op Curaçao met betrekking tot de “Future of Work”, het thema dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor de viering van haar 100-jarig bestaan heeft gekozen, bij de Minister van Sociale Ontwikkeling en Arbeid, dhr. H. Koeiman. Tot de aanwezigen behoorden dhr. R. Henriquez Directeur/Algemeen Secretaris van het Bureau Secretariaatvoering SER, vergezeld door mw. M. Sboui-Racamy, Sr. Adviseur bij hetzelfde Bureau alsmede dhr. R. Karman van de Kamer van Koophandel en van het Ministerie van SOAW waren mw. D. Philbert-Nieveld, Sector-Directeur Arbeid en Kabinetsmedewerker van de Minister, dhr. J. Bax. Onderwerp van de bespreking was welke verdere stappen gezet kunnen worden om het thema onder de aandacht te houden maar vooral hoe bij het brede publiek, met name de burgers, meer bewustwording over het thema gecreeërd kan worden.
Share