Persbericht

Virtueel kennismakingsgesprek met nieuwe voorzitter SER Suriname

Op 13 oktober 2020 vond een virtueel kennismakingsgesprek plaats met de op 24 september 2020 benoemde nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Suriname mevrouw Sila Kisoensingh. Tijdens het gesprek werd nader van gedachten gewisseld over mogelijkheden het contact tussen de sociaaleconomische adviescolleges van de twee landen nauwer aan te halen. Het belang van constructieve betrekkingen en hechtere samenwerking werd wederzijds onderkend.

Op de foto: de directeur/algemeen secretaris van SER Curaçao dhr. R. Henriquez samen met senior-adviseur mw. M. Sboui-Racamy (tevens wnd. Secretaris-generaal van de wereldwijde vereniging van SER’en) in gesprek met de kersverse Surinaamse SER-voorzitter.

Share