Persbericht

IOM op bezoek bij Sociaal-Economische Raad Curaçao in verband met voorbereiding Migratie symposium

WILLEMSTAD, 29 november 2018 – Dhr. Geert Custers heeft op 27 november 2018 een bezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Dhr. Custers werkt sinds oktober dit jaar als Project Coördinator Curaçao en Aruba bij de International Organization for Migration (IOM), de Migratie Organisatie van de Verenigde Naties. IOM heeft een Regional Action Plan ontwikkeld voor het ondersteunen van de landen in Zuid Amerika en de Cariben, die te maken hebben met grootschalige migratie van Venezolaanse burgers, als gevolg van de humanitaire, economische en politieke crisis in Venezuela.

Het bezoek aan SER Curaçao stond in het teken van het verkennen van mogelijkheden om gebruik te maken van de expertise en kennis van IOM, met name in het licht van de voorbereiding van het Migratie Symposium, dat de SER’en van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het voorjaar van 2019 zullen organiseren. Tijdens het technische overleg werd eveneens nader van gedachten gewisseld over best practices op het gebied van migratiebeleid, over mogelijke thema’s voor het symposium en over de uitvoering van het Regionale Actieplan.

Dhr. Custers had in de week daarvoor een bezoek gebracht aan de SER van Aruba, dat eveneens in het teken stond van het uitwisselen van ideeën en expertise om verdere vorm en invulling te geven aan het geplande Migratie Symposium.

Samenwerking tussen IOM en de SER’en is des te meer van belang in het licht van het op 26 oktober 2018 getekende samenwerkingsprotocol tussen de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten op het gebied van migratiebeleid. Het Migratie Symposium van de SER’en van de drie landen reikt hier handvaten voor aan. Het symposium heeft als doel om te komen tot een verkenning van keuzes op het gebied van duurzaam migratiebeleid ten behoeve van sociaal-economische ontwikkeling, in samenhang met een effectief vluchtelingenbeleid: waar willen we heen en hoe bereiken we dat?

Bij het gesprek waren aanwezig: dhr. drs. R. Henriquez, Algemeen Secretaris van de SER, vergezeld van enkele adviseurs van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA.

Share