Persbericht

De heer Donner, vice-president van de Raad van State op bezoek bij de SER

Op vrijdag 28 september 2018 heeft de heer Donner, vice-president van de Raad van State, uitgebreid gesproken met de fungerend voorzitter en de algemeen secretaris van de SER, in het kader van zijn afscheidsbezoek aan Curaçao. Tijdens dat gesprek werd van gedachten gewisseld over actuele thema’s die van groot sociaal-economisch belang zijn voor Curaçao zoals onder meer de toekomst van de raffinaderij, de humanitaire crisis in buurland Venezuela, de overheidsfinanciën en de ‘redtape’ binnen de publieke sector die een remmend effect heeft op investeringen.

Share