Persbericht

Man-Fractie geeft nadere toelichting aan de SER over initiatief wetsvoorstel inzake introductie van verplicht basis-pensioen voor alle werknemers

WILLEMSTAD, 26 september 2018 – Een delegatie van de MAN- fractie was hedenochtend op bezoek bij de Sociaal – Economische Raad (SER), waarbij gedurende een voorbereidende vergadering van de Raad een toelichting werd gegeven over het initiatief wetsvoorstel, die eerder werd aangeboden voor introductie van een verplicht basispensioen voor iedereen in loondienst. In mei van dit jaar, heeft de Sociaal-Economische Raad al een uitvoerig advies uitgebracht over dit initiatief wetsvoorstel (initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake het wettelijk basispensioen), waarbij de fractie werd aanbevolen om onder andere bepaalde aanpassingen aan te brengen en om enkele aspecten te herzien met betrekking tot het thema. Dit advies is op de Website van SER (https://ser.cw).

Tijdens de vergadering van hedenochtend, heeft de fractie enkele punten verhelderd en gaf nadere informatie over het wetsvoorstel met als hoofddoel de invoering van een verplicht pensioenstelstel voor iedereen die werk heeft. Op grond van de gegeven uitleg en informatie zal de SER zich weer intern hierover buigen zodat het legislatieve traject  van start kan gaan.

Op de foto: leden van de delegatie van de MAN –fractie gedurende hun bijeenkomst met de SER. Van Links naar rechts: Statenlid dhr. Plet, mvr. Rozendal en dhr. Hato vergezeld door een expert op het gebied van pensioenen dhr. Pichardo.

Share