Persbericht

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER 

Op 16 november 2021 heeft een groep van ongeveer 30 studenten en hun docenten-begeleiders van de Haagse Hogeschool een presentatie van het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen. In verband met de Covid-19 richtlijnen vond deze plaats in het auditorium van de Nationale Bibliotheek van Curaçao. 

De 3e jaars HBO studenten volgen de studies bestuurskunde, HBO-rechten, integrale veiligheidskunde en bedrijfskunde, en hebben als bijvak ‘Koninkrijkszaken’ gekozen. Hiermee doen zij kennis op over het Caribisch gebied vanuit verschillende dimensies en vakgebieden zoals staatsrecht, overheidsfinanciën, media en framing. Zij hebben zelfs een aantal lessen Papiamentu gevolgd. 

In het kader van het bijvak ‘Koninkrijkszaken’ bezoeken de studenten dit jaar voor het eerst Curaçao, zodat zij het land ‘real life’ kunnen ervaren. Behalve bezoeken aan onder meer de Staten, de Ombudsman, de Vertegenwoordiging van Nederland, het Rode Kruis, en Community Development Otrobanda wilden de studenten graag ook expliciet een bezoek brengen aan de SER, om te vernemen wat de SER op Curaçao doet, op welke thema’s de SER adviseert en met welke hedendaagse maatschappelijke kwesties de SER zich bezighoudt. 

De studenten zijn uitgebreid geïnformeerd over de werkzaamheden van de SER en de plaats die de SER inneemt binnen het Land Curaçao en het Koninkrijk. Ook was er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Een deel van de studenten is op zoek naar een stage op Curaçao, waarvan enkelen wellicht bij de SER. Deze studenten zijn in de gelegenheid gesteld om op een later moment het kantoor van de SER te bezoeken en individueel nader kennis te maken. Ook hebben zij na afloop van de presentatie tijdens de broodjeslunch kennis kunnen maken met de drie stagiairs die momenteel bij de SER stage lopen en met hen informatie uit kunnen wisselen. 

Share