Persbericht

Manifest “Toekomst van Werk in Curaçao” zet koers naar nieuwe werkrealiteit

 

 

 

Willemstad, 19 december 2023 – De in oktober dit jaar gehouden conferentie ‘Toekomst van Werk in Curaçao – Technologie, AI en Migratie’, georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, heeft geleid tot een innovatief manifest dat deze week is gepresenteerd. De conferentie, die plaatsvond in het auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), bood meer dan alleen een platform voor discussie. Er werden diepgaande analyses gepresenteerd over toekomstige arbeidsmarkttrends, met een focus op de transitie van een toerisme-gedreven economie naar veelbelovende sectoren zoals ICT, duurzame energie en de zogenaamde orange economie.

Het manifest, dat voortvloeit uit deze conferentie, vertegenwoordigt een gezamenlijke visie en toewijding van alle betrokkenen om een toekomst te creëren waarin werk niet alleen inkomsten genereert, maar ook een bron is van holistische vervulling, kansen en maatschappelijke vooruitgang. Dit streven wordt ondersteund door specifieke doelen, data en verantwoordingsmechanismen. Het manifest stelt een mensgerichte Toekomst van Werk voor, die onze gezamenlijke aspiraties belichaamt en de basis legt voor een rechtvaardiger en welvarender morgen.

Met de oprichting van een multi stakeholder implementatiestructuur wordt de visie omgezet in concrete actieplannen. Dit benadrukt de vastberadenheid van om de uitdagingen en kansen van de moderne arbeidsmarkt aan te pakken en te transformeren in een bron van nationale trots en vooruitgang.

Voor het manifest klik hier!

 

 

 

 

Share