Persbericht

Inclusieve samenleving centraal in toespraak Gouverneur

WILLEMSTAD, 19 september 2022 – Hare Excellentie de Gouverneur, mevrouw Lucille George-Wout, verwees in haar op dinsdag 13 september jongstleden gehouden toespraak ter gelegenheid van de opening van het zittingsjaar 2022-2023 van de Staten van Curaçao enkele malen naar de slagzin ‘Een regering van het volk, voor het volk en samen met het volk van Curaçao; het is de beurt van het volk’ (Un gobernashon di pueblo, pa pueblo i huntu ku pueblo di Kòrsou; ta pueblo su burt’). Deze slogan, die ook op het titelblad van het regeerakkoord voor de periode 2021-2025 van de regeringsfracties MFK en PNP prijkt, zal in het nieuwe parlementaire jaar verder worden ingevuld door de voorwaarden te creëren die de ontwikkeling van een inclusieve samenleving versterken, zo kan worden opgemaakt uit de openingsrede van H.E. Gouverneur George-Wout tijdens de plechtige Statenzitting.

Aangezien de regering niet over sturingsinstrumenten beschikt om een inclusieve samenleving af te dwingen of anderszins te ‘maken’, zal gewerkt worden aan de hoogstnoodzakelijke voorwaarden, die reeds geïdentificeerd zijn, voor het herstel van het sociaaleconomische fundament van de samenleving. Deze voorwaarden worden thans nader uitgewerkt en behelzen structurele hervormingen op de belangrijkste terreinen van overheidszorg (o.a. economie, openbare financiën, volksgezondheid en rechtshandhaving).

Uit haar openingstoespraak kan verder worden afgeleid het belang dat gehecht wordt aan een Curaçaose samenleving waar niemand wordt buitengesloten en waar alle burgers naar eigen inzicht en vermogen aan kunnen deelnemen. Impliciet kan uit de woorden van H.E. de Gouverneur tevens de intrinsieke waarde van sociale inclusie worden afgeleid, vanuit een gedeeld veronderstelde opvatting van menselijke waardigheid, en de positieve impact hiervan op uiteenlopende terreinen. Een inclusieve samenleving zou vaak gezonder, veiliger, leefbaarder en welvarender zijn.

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft intussen met veel belangstelling kennisgenomen van de Toespraak van H.E. de Gouverneur.

Share