Persbericht

SER krijgt presentatie over invoering Caribische gulden

Willemstad, 20 juni 2023 – Het projectteam Caribische Gulden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft afgelopen vrijdag 16 juni 2023 een presentatie gegeven aan de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao over de geplande invoering van de Caribische Gulden, vermoedelijk in het derde kwartaal van 2024. Bij de verkrijging van de landstatus van Curaçao en Sint Maarten binnen het Koninkrijk der Nederlanden op 10 oktober 2010, bepalen de staatsregelingen van Curaçao (artikel 88) en Sint Maarten (artikel 100) dat er één toezichthouder (de CBCS) zal zijn voor monetaire, financiële en integriteitscontroles.

Over de gezamenlijke centrale bank en relevante regelgeving hebben Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principeafspraken gemaakt, die vervolgens tijdens de staatkundige hervormingen zijn vastgelegd in het Statuut van de Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten. Kernpunten zijn: de oprichting van een gemeenschappelijke centrale bank als publiekrechtelijk rechtspersoon en de vorming van één valutagebied met een gemeenschappelijke munt met een vaste wisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het Statuut van de Centrale Bank bepaalt dat de Caribische gulden de officiële munteenheid van de landen wordt (artikel 1) en dat de CBCS de bevoegdheid heeft om officiële wisselkoersen voor buitenlandse valuta vast te stellen, rekening houdend met de waarde van de Caribische gulden (artikel 9). Onder andere de discussie over mogelijke “dollarisering” heeft de invoering van de Caribische gulden vertraagd. De focus ligt nu echter op de implementatie van deze belangrijke monetaire verandering.

 

De presentatie van het Projectteam Caribische Gulden aan de SER van Curaçao is een belangrijke stap in de voorbereiding op de geplande invoering van de Caribische gulden, omdat het zorgt voor transparantie, betrokkenheid van sociale partners en inclusieve, duurzame economische groei. Door mogelijk de goedkeuring van de SER te verkrijgen, kan het projectteam de weg vrijmaken voor een soepele en succesvolle overgang naar de nieuwe munt, die op zijn beurt kan bijdragen aan economische stabiliteit en welvaart in de monetaire unie.

Share