Persbericht

Presentatie aan Raad van Ministers over internationale rol SER

Willemstad, 8 februari 2023 – In aanloop naar het voorzitterschap van de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties (AICESIS) eind oktober dit jaar vond er vanochtend een presentatie plaats aan de Raad van Ministers. De presentatie spitste zich voornamelijk toe op het belang, de toegevoegde waarde en te verwachten spin-off voor het eiland van het voorzitterschap van de mondiale associatie. Met belangstelling en instemming werd door de leden van het kabinet kennisgenomen van de presentatie.

Share