Persbericht

Ambtelijk overleg SER en Cft

Dinsdagmiddag 10 juli 2018 vond een overleg plaats tussen dhr. Raúl Henriquez, Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER), dhr. Alcides Cova, lid van de SER namens de werknemers-organisaties en enkele adviseurs en dhr. Manus Twist, Secretaris van het College financieel toezicht (Cft). Tijdens het overleg kwamen financieel-economische vraagstukken aan de orde. Er is onder meer gesproken over de wijze waarop het Cft invulling geeft aan haar toezichthoudende rol op basis van de Rijkswet financieel toezicht, de behaalde resultaten en de uitdagingen van Curaçao ten aanzien van de houdbaarheid van de openbare financiën. Ook werd ingegaan op de adviesrol van de SER op sociaal-economisch gebied in relatie tot de openbare financiën. Aan het slot van het overleg kwamen partijen overeen dat het wellicht nuttig en effectief zou zijn indien de leden van de SER in oktober dit jaar met het voltallige Cft van Curaçao aan tafel zitten voor een kennismaking en om nader van gedachten te wisselen over eventuele maatregelen die niet alleen de houdbaarheid van de overheidsfinanciën garanderen maar ook de houdbaarheid in sociaal en economisch opzicht van Curaçao.

Share