Persbericht

Raad van Ministers nader geïnformeerd over startnotitie ‘Future of Work’

WILLEMSTAD, 30 augustus 2018 – Op verzoek van Minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) heeft een ambtelijke delegatie van de SER en van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), bijgestaan door vertegenwoordigers van relevante maatschappelijke groeperingen (w.o. de vakbeweging, de wetenschap en de media) op woensdag 30 augustus 2018 een toelichting gegeven aan de Raad van Ministers over de startnotitie Future of Work. De startnotitie werd op 22 juni 2018 officieel aangeboden aan minister Koeiman en is het resultaat van diverse werksessies die werden georganiseerd door de SER in samenwerking met de sector Arbeidszaken van het ministerie van SOAW. Aan de werksessies namen vertegenwoordigers van diverse geledingen van de samenleving deel, waaronder NGOs, de publieke sector, het bedrijfsleven, de media, de vakbeweging, de wetenschap en ook ‘young professionals’. In de startnotitie worden de contouren weergegeven van de wijze waarop Curaçao invulling kan geven aan het thema ‘Future of Work’. Dit thema staat centraal tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de International Labour Organization(ILO), volgend jaar, in Genève, Zwitserland.

Share