Persbericht

Intensivering activiteiten internationale vereniging van SER’en verwacht met de benoeming van een opvolger voor overleden AICESIS-voorzitter

 Willemstad/Adbidan, 8 april 2021 – Met de benoeming op 6 april 2021 van een nieuwe voorzitter van de Economische, Sociale, Milieu en Culturele Raad (CESEC) van Ivoorkust in de persoon van de heer Eugenè Aka Aoélé is de verwachting dat de activiteiten van de internationale vereniging van SER’en en soortgelijke instituten AICESIS, die sinds oktober 2019 onder voorzitterschap van het West-Afrikaanse land Ivoorkust staat, de komende periode zullen toenemen.  Sinds het overlijden van de voormalige voorzitter van de Ivoriaanse CESEC de heer Charles Koffie Diby die in oktober 2019 in de Roemeense hoofdstad Boekarest het voorzitterschap van de internationale associatie van SER’en overnam van de Roemeen Iacob Baccu maar vlak daarna overleed, zijn de activiteiten van AICESIS teruggebracht tot de kernactiviteiten. Door de als gevolg van COVID-19 opgelegde beperkingen werden diverse geplande fora, bijeenkomsten en workshops van de vereniging gecanceld. SER Curaçao die diverse belangrijke functies bekleedt binnen de governance structuur van AICESIS en uit hoofde daarvan constructieve bilaterale relaties onderhoudt met de CESEC van Ivoorkust, spreekt de hoop uit dat met de benoeming van de heer Aoélé de regie over AICES op daadkrachtige en diligente wijze zal worden opgepakt. In maart 2019 vond de laatste bestuursvergadering van AICESIS op Curaçao plaats waar delegaties van SER’en van alle regio’s en continenten aan deelnamen.

Share