Persbericht

Toekomst van Werk Conferentie 2023 in Curaçao

SER: “Een visie op innovatie, inclusiviteit en sociaaleconomische impact”

 

Willemstad, 17 oktober 2023 –Georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao vond afgelopen maandag 16 oktober de conferentie ‘Toekomst van Werk in Curaçao – Technologie, AI en Migratie’ plaats in het auditorium van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) te Scharloo. De bijeenkomst, die zowel fysiek bijgewoond werd door 145 deelnemers als online door honderden geïnteresseerden via live-streaming, bood innovatieve inzichten in de actuele sociaaleconomische uitdagingen van Curaçao. 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), de heer Sithree van Heydoorn, en drs. R.J. Henriquez, Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, belichtten thema’s die nauw verweven zijn met de hedendaagse Curaçaose samenleving. Complementair hieraan benadrukte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de urgentie van de thema’s aan de hand van kwantitatieve data. Deze data omvatten de snelheid van digitale transformatie, waarbij meer dan 65% van de huishoudens is aangesloten op het internet, en demografische trends zoals vergrijzing en ontgroening, met 148.925 inwoners per 1 januari 2023. 

De conferentie ging verder dan louter bespiegeling en presenteerde gedetailleerde analyses van toekomstige arbeidsmarkttrends. De focus lag op de diversificatie van de traditioneel toerisme-gedreven economie naar opkomende sectoren zoals ICT, duurzame energie en de zogenaamde Orange Economie. Het meest recente ‘Future of Jobs’ rapport van het World Economic Forum werd aangehaald; hierin wordt geschat dat 14% van de mondiale beroepsbevolking tegen 2030 van baan zal moeten veranderen vanwege automatisering en digitalisering. 

Onderzoek door het Curaçao Innovation & Technological Institute (CITI) belichtte een verschuiving binnen de lokale financiële sector naar nieuwe functieprofielen zoals Fintech-specialisten, Cybersecurity-analisten en Data Scientists. Daarnaast identificeerde CITI een groeiende behoefte aan softwareontwikkelaars en data-analisten in de lokale ICT-sector. 

Het belang van een veerkrachtig onderwijssysteem dat jongeren voorbereidt op een snel veranderende arbeidsmarkt werd verder benadrukt. Er werd specifiek aandacht besteed aan kernvaardigheden die cruciaal zullen zijn voor toekomstig werk. Deze vaardigheden omvatten emotionele intelligentie, analytisch denken, actief en efficiënt leren, probleemoplossing, kritische analyse, creativiteit, leiderschap en technologische bekwaamheid. 

Als culminatiepunt van de conferentie werd toegezegd dat alle deelnemers zo snel mogelijk een concept-manifest gepresenteerd zullen krijgen voor input. Dit document gaat verder dan symboliek en zal de collectieve wil en het engagement van alle deelnemers vertegenwoordigen. Een multi-stakeholders implementatiestructuur zal verantwoordelijk zijn voor het omzetten van deze visie in concrete actieplannen. 

De dag werd afgesloten met een netwerkmoment, wat kan worden gezien als een natuurlijk vervolg op de diepgaande discussies die gedurende de dag plaatsvonden. De conferentie is integraal terug te kijken op Nos Pais Television, kanaal 4. Voor verdere informatie over de conferentie en toekomstige activiteiten, bezoek de officiële SER-website: www.ser.cw. 

 

Share