Persbericht

SER houdt presentatie over robotisering in de informatievoorziening

WILLEMSTAD, 7 mei 2018 – Een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op vrijdag 4 mei j.l. in de aula van de University of Curaçao (UoC) een presentatie gehouden over het thema ‘Robotisering in de informatievoorziening’. Dit gebeurde tijdens de Information Management Day die jaarlijks georganiseerd wordt door het bedrijf Professional Document & Information Management (ProDocit) en waaraan professionals op het gebied van documentaire informatievoorziening, zowel uit de publieke als de private sector uit alle drie Caribische landen van het Koninkrijk, deelnemen.

De delegatie van SER Curaçao werd vanwege haar betrokkenheid bij het onderwerp uitgenodigd om een voordracht te houden waarbij die een link legde met het door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) uitgekozen thema voor haar honderdjarig bestaan in 2019, te weten ‘The Future of Work and Social Dialogue’. Robotisering en digitalisering spelen daarbij een niet te onderschatten rol vanwege hun enorme impact op arbeidsmarkten.

Tijdens haar presentatie ging de SER-delegatie specifiek in op de voordelen en uitdagingen van robotisering voor administratieve processen.

Share