Persbericht

SER legt nadruk op belang hernieuwd sociaal contract op Koninkrijksniveau

Willemstad, 23 februari 2023 – ,,Een hernieuwd sociaal contract tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden voor een duurzaam herstel”. Dat was de titel van de presentatie die een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) hield tijdens een van 14 tot en met 16 februari jongstleden, in de stad Antigua, Guatemala, gehouden Ibero-Amerikaanse bijeenkomst. De bijeenkomst, met als centraal thema ‘Democracia, pactos y consenso, vías para la recuperación. Los Consejos Económicos y Sociales como instituciones clave para la gobernanza democrática’ (Democratie, akkoorden en consensus, wegen naar herstel. Economische en Sociale Raden als instituten die een sleutelrol vervullen voor democratisch bestuur), werd georganiseerd door de sociaal-economische raad van Spanje en het Spaanse Agentschap voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (AECID), in het kader van het Plan voor Overdracht, Uitwisseling en Kennisbeheer voor Ontwikkeling (INTERCOONECTA) en vond plaats in het ‘Centro de Formación de Cooperación Española‘ in de historische Guatemalteekse stad.

Delegaties van de sociaaleconomische adviescolleges van Spanje, Guatemala, Honduras, Argentinië, Costa Rica, Curaçao, Portugal en de Dominicaanse Republiek, evenals afgevaardigden van soortgelijke instellingen uit Chili, Peru en Uruguay waren daarbij aanwezig. De agenda omvatte presentaties en paneldiscussies over sociale, economische en arbeidsvraagstukken, die voor Latijns-Amerika en de Spaanssprekende landen in de Cariben van belang zijn in aanloop naar de XXVIII Ibero-Amerikaanse top van staatshoofden en regeringsleiders die op 24 en 25 maart aanstaande zal worden gehouden in de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek Santo Domingo onder de titel ‘Juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible’ (Samen op weg naar een rechtvaardig en duurzaam Latijns-Amerika).

Hoewel het Land Curaçao, formeel gezien, geen deel uitmaakt van de groep Ibero-Amerikaanse landen, wordt de SER vrijwel altijd uitgenodigd voor activiteiten van INTERCOONECTA die betrekking hebben op de sleutelrol die sociaaleconomische adviesraden in de regio spelen bij vraagstukken gerelateerd aan onder meer duurzame ontwikkeling, democratisering, vrede, veiligheid en stabiliteit. Dit vanwege de nauwe en vriendschappelijke banden die de SER onderhoudt met zusterorganisaties uit de regio en met de SER van Spanje.

Gelet op het hoofdthema van de bijeenkomst in La Antigua, Guatemala, ging de SER, die op ambtelijk niveau vertegenwoordigd was door de directeur/algemeen secretaris de heer Raul Henriquez, de senior adviseur belast met internationale aangelegenheden mevrouw Miloushka Sboui-Racamy en de adviseur belast met onder andere interinstitutionele zaken mevrouw Dainadira Martis-Eustatius, in op de wijze waarop er gedurende de COVID-19 crisis als het ware een hernieuwd sociale contract is gesloten tussen de vier landen van het Koninkrijk. Daarbij werd in hoofdlijnen uitgeweid over de hoofdthema’s uit het landspakket Curaçao en over de economische, financiële, sociale en institutionele hervormingen die noodzakelijk zijn om het eiland weerbaar en veerkrachtig te maken. De rol van de SER als tripartiet adviesorgaan van de wetgever bij dat proces werd nader uitgelegd.

Voor de overige presentaties klik hier

Share