Persbericht

SER in jongste adviesrapport:

Kritische lens op fiscale vernieuwingen

Willemstad, 26 maart 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 26 maart advies uitgebracht aan de minister van Financiën over enkele fiscale hervormingen, waaronder een verlaging van het winstbelastingtarief. 

Met
instemming van de Staten van Curaçao is de minister voornemens een verlaagd winstbelastingtarief van 15% op de eerste NAf. 500.000 van het belastbaar bedrag uit binnenlandse ondernemingen in te voeren in de Landsverordening op de winstbelasting 1940 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023, terwijl een tarief van 22% van toepassing blijft op het inkomen daarboven.

Verder beoogt de wijziging in de Landsverordening economische zones 2000 de beperking op te heffen die bedrijven in deze zones verbiedt meer dan 25% van hun omzet aan de lokale markt te leveren, om zo de integratie met de lokale economie te bevorderen. 

Deze
maatregelen, onderdeel van een breder pakket aan fiscale hervormingen, zijn bedoeld om de lokale economie te stimuleren en ondersteuning te bieden aan kleine en startende ondernemingen.
 
Het advies van de SER, waarin de voorgestelde wijzigingen zijn beoordeeld op consistentie, doelmatigheid, doeltreffendheid en sociaaleconomische impact, is een belangrijke stap in de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening die de wijzigingen nog formeel moet bekrachtigen. 

 

 

Share