Persbericht

Kennismaking CMA en Secretariaat SER

 Willemstad, 8 januari 2020 – Op maandag 6 januari 2020 heeft de onlangs opgerichte vereniging van lokale producenten, the Curaçao Manufacturers Association (CMA), een kennismakingsbezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER). Namens de CMA waren aanwezig de heren Herbert Luis van Softex Products N.V., Mohammad Baroud van Samira Matrassen Fabriek, Ralph Ottenheim van Global Paint Curaçao N.V., Horace Hinds van AVF Paints en mw. Margit de Freitas, van het secretariaat van CMA. Zij werden ontvangen door de Algemeen Secretaris van de SER de heer Raul Henriquez en de Senior Juridisch Adviseur mevrouw Miloushka Sboui-Racamy.

Directe aanleiding voor de ontmoeting was het onlangs uitgebrachte SER-advies over de ontwerp-landsverordening Algemene Bestedingsbelasting (ABB). In hoofdlijnen werd gesproken over de mogelijke implicaties van het wetsvoorstel voor lokale producenten en welke rol de CMA als nieuwe belangenbehartigingsorganisatie voor zichzelf ziet in dit verband. Verder kregen de CMA-leden een uitvoerige uitleg over het functioneren van de SER waarbij gewezen werd op het feit dat diverse organisaties een luisterend oor krijgen bij de SER. Afhankelijk van het onderwerp ter advisering, worden deze organisaties op uitnodiging van de SER gevraagd hun standpunt en deskundigheid in te brengen.

Op de foto: een impressie van de ontmoeting.

Share