Persbericht

Na bilateraal overleg met VN-missie

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad (SER) had op donderdag 21 juni 2018 een bilateraal onderhoud met de delegatie van de Verenigde Naties (VN) in het kader van de zogeheten Mainstreaming Acceleration Policy Support (MAPS). De MAPS-missie heeft als doel om een roadmap voor een effectieve implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) voor Curaçao te ontwikkelen.

Na een korte presentatie van de VN-delegatie over de SDGs en het MAPS-traject werd ingezoomd op de wijze waarop de SER als adviescollege aankijkt tegen actuele sociaal-economische vraagstukken op Curaçao. Gesproken werd over de  rol die de SER daarbij speelt en hoe daarbij invulling kan worden gegeven aan de advisering over de implementatie van de SDGs, op grond van zijn onafhankelijke positie binnen het Curaçaose staatsbestel.

De SER, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeverskringen en onafhankelijke deskundigen, ging daar nader op in door te wijzen op actuele vraagstukken die dringend aandacht behoeven, zoals de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de langdurige economische stagnatie en de arbeidsomstandigheden op het eiland.

Aspecten als innovatie en verduurzaming van de economie kwamen eveneens aan de orde. Ook werd stilgestaan bij de ervaringen die de VN-missie heeft opgedaan met andere kleine eilandstaten en met de rol van sociaal-economische adviesorganen elders.

Het gesprek werd afgesloten met de afspraak dat de SER zich intern zal beraden of en zo ja op welke wijze een rol van betekenis kan worden gespeeld in het adviseren over de implementatie van de SDGs.

Share