Persbericht

Workshop over het thema Toekomst van Werk

WILLEMSTAD, 22 mei 2018 – Hoe zal de toekomst van werk eruit zien op de Curaçaose arbeidsmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens een werksessie die dinsdag 22 mei jongstleden plaatsvond, georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). De werksessie werd gehouden in de SER-vergaderzaal aan de Ansinghstraat.  Aan de werksessie namen meer dan dertig personen deel, allen erkende professionals uit diverse geledingen van de samenleving.

Ook minister Hensley Koeiman van SOAW rekende zich tot de aanwezigen.

De werksessie maakte deel uit van vervolgsessies om meer bewustwording en dialoog in de samenleving te bevorderen over het thema ‘Future of Work’, die de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO, had gekozen in de aanloop naar het 100-jarig bestaan in 2019. Leden van de ILO, zoals het Koninkrijk van Nederland  waarvan Curaçao deel uitmaakt, heeft gevraagd om nationale dialogen te starten over de toekomst van werk en de uitkomsten daarvan naar de mondiale organisatie te sturen.

Tijdens de werksessie van dinsdag jongstleden werd uitvoerig gediscussieerd over twee onderwerpen die gerelateerd zijn aan het hoofdthema ‘Future of Work’, namelijk demografische factoren (vergrijzing, migratie, e.d.) en hun impact op de arbeidsmarkt en het innoverend vermogen van Curaçao om competitief te blijven op de regionale/internationale arbeidsmarkt.

De deelnemers hebben in werkgroepen uitvoerig gediscussieerd over deze twee onderwerpen en hebben hun uitkomsten en aanbevelingen tijdens de plenaire sessie overgelegd. Deze uitkomsten en aanbevelingen zullen worden gecompileerd en zullen in een vervolgsessie die op 12 juni 2018 zal worden gehouden, worden bediscussieerd en mogelijk vastgesteld.

Share