Persbericht

De noodzaak van sociale dialoog bij de aanpak van de COVID-19-crisis

De COVID-19 pandemie eist mensenlevens, zet gezondheidszorgsystemen onder enorme druk en veroorzaakt massale economische en sociale ontwrichting over de hele wereld. Zo een complexe crisis, met verstrekkende gevolgen voor iedereen, vraagt om een multidimensionale aanpak waarbij regeringen, sociale partners en het maatschappelijk middenveld met elkaar moeten samenwerken om doeltreffende strategieën en beleidsmaatregelen te formuleren om de sociaaleconomische gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te verzachten. Baanbehoud en het voorkomen van faillissementen zijn daarbij belangrijke vertrekpunten. Effectieve tripartiete sociale dialoog draagt bij aan het vinden van oplossingen om de gevolgen van de COVID-19 crisis het hoofd te bieden.

Behalve het adviseren over COVID-19 gerelateerde ontwerpwet- en regelgeving volgt de SER de internationale ontwikkelingen rond COVID-19 op de voet. Belangrijke informatiebronnen zijn onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die sinds het uitbreken van de pandemie met regelmaat een ‘Policy Brief’ publiceert waarin interessante thema’s worden behandeld die te maken hebben met de wereld van werk in het COVID-19 tijdperk. De SER zal voortaan ook op deze website deze beleidsoverzichten publiceren.

Voor de Policy Brief van deze maand met als centraal thema ‘The need for social dialogue in addressing the COVID-19 crisis’ klik hier

Share