Persbericht

SER hijst vlag voor SDG’s

WILLEMSTAD, 23 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag de kleurrijke vlag gehesen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Met deze vlagactie laat het vaste adviesorgaan van werkgevers, werknemers en onafhankelijke experts, zien zich in te zetten voor brede welvaart voor iedereen. De SDG’s zijn daarvoor een kompas. Ook Curaçao heeft de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN) omarmt en richt zich vooral op SDG 1 No poverty, SDG 3 Good health and wellbeing, SDG 4 Quality education, SDG 7 Clean and affordable energy, SDG 8 Decent work and economic growth en SDG 14 Life below water.
Met regelmaat wordt de SER gevraagd te adviseren over onderwerpen die raakvlakken hebben met deze en aanverwante thema’s. Brede welvaartsaspecten en de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn leidend in de SER-advisering.

Share