Persbericht

Startnotitie ‘Future of Work’ overhandigd aan minister SOAW

Willemstad, 22 juni 2018 – De Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) Raúl Henriquez, heeft vanmorgen de startnotitie ‘Future of Work’ overhandigd aan minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (SOAW), in het bijzijn van de Sector Directeur Arbeidszaken Donate Philbert-Nieveld.

De startnotitie is het resultaat van diverse technische werksessies die georganiseerd werden door de SER in samenwerking met de sector arbeidszaken van het ministerie van SOAW. Aan de werksessies namen vertegenwoordigers van diverse geledingen van de Curaçaose samenleving deel, waaronder NGOs, de publieke sector, het bedrijfsleven, de media, de vakbeweging, de wetenschap en ook ‘young professionals’.

Op dinsdag 12 juni 2018 werd de startnotitie, waarin de contouren worden weergegeven van de wijze waarop Curaçao invulling kan geven aan het thema ‘Future of Work’, goedgekeurd. Het thema staat centraal tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization – ILO), volgend jaar, in Genève.

In de notitie wordt verder uitgeweid over de kansen en mogelijkheden van een veranderende arbeidsmarkt. Aspecten als het innovatief vermogen van Curaçao om zich te ontwikkelen als ‘smart nation’ en de uitdagingen op demografisch, technologisch en klimatologisch gebied komen daarin eveneens aan bod.

Tijdens de werksessies is afgesproken dat de notitie aangeboden wordt aan minister Koeiman met het verzoek deze door de Raad van Ministers te laten vaststellen. Vanochtend vond de aanbieding plaats.

De in de notitie geschepte kaders op het gebied van innovatie, demografische ontwikkelingen en klimatologische veranderingen zullen nader worden uitgediept en verfijnd en met cijfermateriaal onderbouwd, zodat het einddocument niet alleen maatschappelijk breed gedragen, maar tevens wetenschappelijk gefundeerd is.

Op de foto: het moment van overhandiging – van links naar rechts mw. M. Sboui-Racamy, senior adviseur bij de SER, dhr. R. Henriquez, Algemeen Secretaris van de SER, dhr. H. Koeiman, minister van SOAW en mw. D. Philbert-Nieveld, directeur arbeidszaken bij het ministerie van SOAW.

Share