Persbericht

Voorbereidingen voor eeuwfeest ILO in volle gang

Willemstad, 7 juni 2019 – Tijdens een Skypegesprek op 6 juni 2019 met de heer Shingo Miyake, specialist van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op het gebied van arbeidsrecht en internationale arbeidsstandaarden en werkzaam bij het ILO-Decent Work Team and Office for the Caribbean in Port of Spain, Trinidad & Tobago, kregen de leden van de tripartiete Curaçaose delegatie die volgende week zullen deelnemen aan de 108ste Internationale Arbeidsconferentie (IAC 2019) in Genève, Zwitserland, een gedetailleerde uitleg over de agenda en de thema’s die tijdens de IAC 2019 aan de orde zullen komen. Tijdens het Skypegesprek werd verder ingegaan op relevante inhoudelijke, procedurele en protocollaire aspecten. Voor de PowerPoint-presentatie van de heer Miyake klik hier

Het Skypegesprek werd gefaciliteerd door een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) en werd behalve door functionarissen van de SER, bijgewoond door de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) de heer Hensely Koeiman, de Directeur Arbeidszaken mevrouw Donate Philbert-Nieveld, topambtenaar en ILO-deskundige bij het Ministerie van SOAW mevrouw Virlène Else, vakbondsvertegenwoordiger de heer Edward SintJacobus (Sindikato di Empleadonan den Bibienda, SEBI) en werkgeversvertegenwoordiger de heer Willem ‘Billy’ Jonkheer (Kamer van Koophandel en Nijverheid). Het gesprek vond plaats in de vergaderzaal van Minister Koeiman in de Tauber-building.

De inzet van de Curaçaose tripartiete delegatie, die als lid van de Koninkrijksdelegatie, zal participeren aan de IAC 2019 is vastgelegd in de Koninkrijksinstructie van 3 april 2019 van de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de heer Wouter Koolmees. Bij besluit van de Raad van Ministers van Curaçao van 15 mei 2019 is ingestemd met deze Koninkrijksinstructie die vervolgens door de Rijksministerraad (RMR) is vastgesteld. De richtlijnen die opgenomen zijn in de Koninkrijksinstructie hebben betrekking op belangrijke thema’s die tijdens de IAC 2019 zullen worden behandeld, namelijk:

  1. Informatie en rapporten inzake de toepassing en naleving van verdragen en aanbevelingen;
  2. Tweede en laatste discussieronde over het verdrag en/of de aanbeveling ter eliminatie van geweld en intimidatie op de werkvloer en;
  3. Centenary verklaring over toekomst van werk.

Aangezien de IAC 2019 geheel in het teken zal staan van het 100 jarig bestaan van de ILO (‘Centenary’) en ter gelegenheid daarvan gekozen is voor het centrale thema toekomst van werk (Future of Work) zal de Curaçaose delegatie in Genève hieraan bijzondere aandacht besteden. Vanwege de blijvende betrokkenheid van de SER bij het ‘Future of Work’ dossier, ook in de post-Centenary fase, zal een technische delegatie van de SER als lid van de waarnemersdelegatie van de internationale vereniging van sociaal-economische adviesraden en vergelijkbare instituten (AICESIS) de Future of Work-sessies in de Zwitserse hoofdstad bijwonen. Bij de jaarlijkse IAC van de ILO neemt AICESIS doorgaans deel. Voor de grondslag hiervan klik hier.

Als u op de onderstaande link klikt, wordt u doorverwezen naar de Blog van mevrouw  Dimitrina Dimitrova (Deputy Director of ILO official meetings and relations department). Daarop vindt u praktische informatie over de IAC 2019.

The Centenary International Labour Conference – what to expect

Share