Persbericht

Webinar

Sociaaleconomische effecten van COVID-19 in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen

Onder de titel Socioeconomic effects of COVID-19 in the frame of the SDG’s organiseert de wereldwijde vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituten (AICESIS) op woensdag 16 september 2020 een internationaal webinar. Tijdens dit webinar, waarin dieper zal worden ingegaan op de sociaaleconomische effecten van de COVID-19 crisis in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s), staan kennisdeling en ervaring-uitwisseling centraal.

Hoewel de mondiale context door de COVID-19 pandemie radicaal is veranderd, zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN), de klimaatafspraken van Parijs en het naleven van mensenrechten relevanter dan ooit. De regio’s die aangesloten zijn bij AICESIS zullen tijdens het webinar daar nader op ingaan en zullen aangeven op welke wijze zij invulling trachten te geven aan de Building Back Better oproep van de VN, juist in een crisistijd waar de internationale samenwerking onder druk staat.

Tijdens het webinar zal SER Curaçao namens de regio Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied spreken. Daarbij zal worden aangegeven dat de huidige inspanningen gericht dienen te zijn op inclusieve en duurzame economieën en samenlevingen die hierdoor weerbaarder zijn tegen toekomstige pandemieën, economische crises, klimaatverandering en andere dreigingen en mondiale uitdagingen.

Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC), de Vereniging van Economische en Sociale Raden van Afrika (UCESA) en de Vereniging van Economische en Sociale Adviesorganen en Soortgelijke Instituties van de Francofonie (UCESIF).

Klik hier voor meer informatie 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgactions
About – SDG Acceleration Actions .:. Sustainable Development Knowledge Platform

 

 

Share