Persbericht

Wereldwijde vereniging van SER’en virtueel bijeen in coronajaar

Bestuursvergadering AICESIS 2020

WILLEMSTAD, 16 december 2020 – De wereldwijde vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituten AICESIS komt op donderdag 17 december 2020 virtueel bijeen voor haar jaarlijkse bestuursvergadering. Tijdens deze bijeenkomst, waaraan SER Curaçao als bestuurslid zal deelnemen, zullen de laatste ontwikkelingen rondom de activiteiten van AICESIS worden besproken en zal worden stilgestaan bij de vooruitzichten voor het nieuwe jaar. Onder meer zullen het financiële verslag en het activiteitenverslag van AICESIS over 2019 worden behandeld en zal nader van gedachten worden gewisseld over de toegevoegde waarde van de samenwerking met de internationale arbeidsorganisatie ILO en het sociaaleconomisch comité van de Verenigde Naties ECOSOC. De bestuursleden krijgen verder de gelegenheid om kort uit te weiden over de wijze waarop de regio’s die zij vertegenwoordigen omgaan met de sociaaleconomische effecten van de COVID-19 crisis.

De laatste bestuursvergadering vond vorig jaar maart plaats in Curaçao waarbij afgevaardigden van achttien landen elkaar in de conferentiezaal van het Renaissance Curaçao Resort & Casino ontmoetten. De AICESIS bestuursvergadering 2019 werd gevolgd door een workshop over digitale revolutie. Meer informatie hierover is te vinden op deze website onder de rubriek ‘Actueel/Conferenties’ (https://ser.cw/actueel/conferenties/).SER Curaçao is sinds 2017 actief lid van het bestuur namens de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ook vervult SER Curaçao de rol van waarnemend secretaris-generaal van AICESIS voor de regio. Meer informatie over de taken en activiteiten van AICESIS is te vinden op www.aicesis.com.

Share