Persbericht

Volop aandacht voor re-integratie en vergroting arbeidsparticipatie

ILO webinar over de post-pandemische toekomst van het werk

WILLEMSTAD, 16 december 2020 – Onder de titel ‘Creating a post-pandemic Future of Work in the Caribbean: Recommendations for achieving resilient labour markets’’ organiseerde de Internationale Arbeidsorganisatie ILO op 14 december 2020 een webinar waar regeringsvertegenwoordigers, arbeidsmarktexperts en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de regio aan deelnamen. SER Curaçao was ook aanwezig bij die virtuele bijeenkomst waarbij nader werd ingegaan op de aanbevelingen uit de eerder dit jaar verschenen ILO-publicatie getiteld COVID-19 and the English-and Dutch-speaking Caribbean labour market. A rapid assessment of the impact and policy responses at the end of Q3, 2020. Eén van de belangrijkste uitkomsten van het webinar is dat steun- en herstelpakketten voor banen en economie op de korte termijn moeten worden voortgezet en het vangnet moet worden uitgebreid en versterkt, wil de regio zoveel mogelijk voorkomen dat mensen hun baan of bedrijf verliezen nu het virus langdurig impact heeft op belangrijke delen van de economie zoals toerisme en hospitality. Tegelijkertijd moet fors geïnvesteerd worden in programma’s voor omscholing van krimp- naar groeisectoren zodat personen die nu noodgedwongen thuiszitten weer snel aan de slag kunnen. De opkomst van nieuwe banen en de invloed van digitalisering en robotisering op de arbeidsmarkt bieden nieuwe kansen. Van belang is dat veerkrachtige arbeidsmarkten worden gecreëerd in de Engelssprekende en Nederlandssprekende Cariben.

 

Share