Actueel

  • Categorie

AICESIS presenteert voorlopig rapport aan ILO Deputy Director General

AICESIS presenteert voorlopig rapport aan ILO Deputy Director General

Genève, 13 juni 2024 – In een belangrijke stap richting het bevorderen van inclusieve groei en duurzame ontwikkeling heeft de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) de voorlopige resultaten van haar uitgebreide questionnaire overhandigd aan de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

Succesvolle bijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

Succesvolle bijeenkomst inclusieve arbeidsmarkt

Willemstad, 13 juni 2024 – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) organiseerde, in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Pan American Development Foundation (PADF), een succesvolle bijeenkomst gericht op de bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt

Curaçaos voorzitterschap AICESIS benadrukt tijdens toespraak op 112de Internationale arbeidsconferentie

Curaçaos voorzitterschap AICESIS benadrukt tijdens toespraak op 112de Internationale arbeidsconferentie

Genève, 13 juni 2024 – Tijdens de 112de Internationale Arbeidsconferentie (ILC) in Genève, Zwitserland, heeft de Secretaris-generaal van de Internationale Vereniging van Sociale en Economische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS), de heer Apostolos Xyrafis, bijzondere aandacht geschonken aan de aanwezigheid van de Curaçaose delegatie. De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao bekleedt sinds november vorig jaar het voorzitterschap van AICESIS, een positie die de groeiende invloed en het leiderschap van het eiland onderstreept

SER ontvangt uitleg over conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg

SER ontvangt uitleg over conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg

Willemstad, 24 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag een uitgebreide toelichting ontvangen van de opstellers van de conceptlandsverordening marktordening gezondheidszorg. Deze toelichting werd verzorgd door vertegenwoordigers van het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ). De conceptlandsverordening werd eerder ter advisering aan de SER aangeboden

SER leidt belangrijke sessies tijdens Ibero-Amerikaans ontmoetingsforum

SER leidt belangrijke sessies tijdens Ibero-Amerikaans ontmoetingsforum

Willemstad, 14 mei 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, vertegenwoordigd krachtens mandaat van de fungerend voorzitter, door een ambtelijke delegatie onder leiding van de directeur en algemeen secretaris drs. R. J. Henriquez, heeft met vooraanstaande aanwezigheid deelgenomen aan het prestigieuze Ibero-Amerikaanse forum van economische en sociale adviesraden en soortgelijke instellingen

SER Curaçao voorzitter bij regionale SER-netwerkbijeenkomst in Colombia

Willemstad, 2 mei 2024 – Van 7 tot en met 10 mei zal de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao als voorzitter van het regionale netwerk CESISALC (Red de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de América Latina y el Caribe) deelnemen aan een Ibero-Amerikaanse conferentie in Cartagena de Indias, Colombia

Larmonie-Cecilia presenteert hervormingsvoorstellen tijdens SER-bijeenkomst

Larmonie-Cecilia presenteert hervormingsvoorstellen tijdens SER-bijeenkomst

Toekomst van sociale zekerheid in focus:
Willemstad, 19 april 2024 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), mevrouw mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia, op vrijdag 19 maart een gedetailleerde presentatie gegeven over de recente onderzoeksresultaten betreffende het sociale zekerheidsstelsel van Curaçao

SER in jongste adviesrapport:

SER in jongste adviesrapport:

Willemstad, 26 maart 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 26 maart advies uitgebracht aan de minister van Financiën over enkele fiscale hervormingen, waaronder een verlaging van het winstbelastingtarief

SER adviseert over belastingvoordelen voor online goksector 

SER adviseert over belastingvoordelen voor online goksector 

Willemstad, 14 maart 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 13 maart jongstleden een advies uitgebracht aan de minister van Financiën over een voorgesteld landsbesluit dat beoogt de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (LBI) te herzien

SER Curaçao verkent koers naar ‘Brede Welvaart’: AICESIS-leden geënquêteerd in mondiale verkenning

SER Curaçao verkent koers naar ‘Brede Welvaart’: AICESIS-leden geënquêteerd in mondiale verkenning

Willemstad, 8 februari 2024 – In een gedurfde stap voor internationale sociale en economische samenwerking op institutioneel niveau, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, momenteel voorzitter van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instituten (AICESIS), een baanbrekend initiatief gelanceerd: de “Vragenlijst Routekaart van het Curaçaose Voorzitterschap”.

Haagse studenten leren SER van dichtbij kennen

Haagse studenten leren SER van dichtbij kennen

Willemstad, 18 januari 2023 – Een ambitieuze groep van twintig derdejaars studenten van De Haagse Hogeschool, onder begeleiding van hun docenten, kreeg op woensdag 17 januari jongstleden een warm onthaal bij de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

AICESIS-permanente vertegenwoordiger bij VN bezoekt SER Curaçao

AICESIS-permanente vertegenwoordiger bij VN bezoekt SER Curaçao

Willemstad, 12 januari 2024 – Dr. Hanifa D. Mezoui, de permanente vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging van Sociaaleconomische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) met waarnemersstatus bij de Sociale en Economische Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) in New York, bracht op vrijdag 12 januari 2024 een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

SER-advies over minimumloonverhoging ondanks tijdsdruk

Willemstad, 22 december 2023 – De Sociaal Economische Raad (SER) heeft vandaag, vrijdag 22 december 2023, zijn advies uitgebracht over de herziening van het minimumuurloon die per 1 januari 2024 in werking moet treden.

SER levert cruciaal advies voor luchtkwaliteit in Curaçao

SER levert cruciaal advies voor luchtkwaliteit in Curaçao

Willemstad, 12 december 2023 – In een cruciale stap naar het verbeteren van de luchtkwaliteit op Curaçao heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een diepgaand advies uitgebracht over de nieuwe conceptluchtkwaliteitswetgeving.

SER Curaçao leidt AICESIS

SER Curaçao leidt AICESIS

Willemstad, 10 november 2023 – Een historische wending in internationaal overleg is bereikt nu de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het prestigieuze voorzitterschap van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instellingen (AICESIS) op zich heeft genomen, met ingang van 1 november 2023.

Constructieve dialoog tussen SER en ILO

Constructieve dialoog tussen SER en ILO

Willemstad, 3 november 2023 – Afgelopen vrijdagmorgen vond een technische bijeenkomst tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de International Labor Organization (ILO) Caribbean plaats.

Sociaal-Economische Raad van Curaçao neemt leiding van regionaal netwerk CESISALC over

Sociaal-Economische Raad van Curaçao neemt leiding van regionaal netwerk CESISALC over

Willemstad, Curaçao, 27 september 2023 – Op een belangrijk moment voor de regionale diplomatie en institutionele samenwerking heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het voorzitterschap op zich genomen van het regionale netwerk van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instellingen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CESISALC).

SER hijst vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen

SER hijst vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen

Willemstad, 26 september 2023 – Met het hijsen van de vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor het kantoor aan de Ansinghstraat benadrukt de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao wederom zijn toewijding aan een verantwoorde en duurzame toekomst.

‘Brede welvaart’ wordt een nieuwe manier om langs elkaar heen te praten

In de politiek heb je altijd buzzwords, en dat van deze campagne is zonder twijfel ‘bestaanszekerheid’. Maar er is nog een buzzword, dat in verschillende partijprogramma’s terugkomt en zelfs in de titel van de Miljoenennota: ‘brede welvaart’. Deze term, dertig jaar geleden gelanceerd door de SER-Nederland, moet een aanvulling zijn op het bbp als manier om te meten wat van waarde is. Economische groei gaat namelijk niet per se samen met dingen die we ook belangrijk vinden, zoals biodiversiteit en sociale cohesie, om maar twee dwarsstraten te noemen.

Holistische, stakeholder-gedreven benadering noodzakelijk

Holistische, stakeholder-gedreven benadering noodzakelijk

Willemstad, 8 september 2023 – In een snel veranderende wereld vol complexe uitdagingen in de gezondheidszorg, positioneert de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao zich als platform dat pleit voor holistische, door belanghebbenden gedreven oplossingen.

SER bespreekt uitdagingen en vooruitzichten van het pensioenstelsel op Curaçao tijdens conferentie

SER bespreekt uitdagingen en vooruitzichten van het pensioenstelsel op Curaçao tijdens conferentie

“Gerichte actie nu!”

Willemstad, 27 juni 2023 – Op de openingsdag van de conferentie, getiteld “Langer leven, langer werken: de houdbaarheid van het pensioenstelsel in de Dutch Caribbean”, sprak drs. Raul Henriquez, directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, over de toekomstige uitdagingen en duurzaamheid van het pensioenstelsel op Curaçao.

Depositogarantiestelsel nader toegelicht in SER

Depositogarantiestelsel nader toegelicht in SER

Willemstad, 20 juni 2023 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Minister van Financiën, mr. drs. J. Silvania, afgelopen vrijdag 16 juni 2023 een gedetailleerde mondelinge toelichting gegeven op zijn voorgestelde adviesverzoek, dat betreft een concept van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 39 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen, ook bekend als het Landsbesluit depositogarantiestelsel.

SER krijgt presentatie over invoering Caribische gulden

SER krijgt presentatie over invoering Caribische gulden

Willemstad, 20 juni 2023 – Het projectteam Caribische Gulden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft afgelopen vrijdag 16 juni 2023 een presentatie gegeven aan de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao over de geplande invoering van de Caribische Gulden, vermoedelijk in het derde kwartaal van 2024.

ADECK bespreekt ambities en toekomstplannen voor MKB-sector met SER

ADECK bespreekt ambities en toekomstplannen voor MKB-sector met SER

Willemstad, 30 mei 2023 – Op vrijdag 26 mei jongstleden heeft de Sociaal-Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door de Directeur/Algemeen Secretaris en de adviseurs van de SER, het tijdelijke bestuur en de werkgroep van Adeck, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf van Curaçao, ontvangen.

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

Willemstad, 23 mei 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot een basisbetaalrekening voor consumenten (ook wel aangeduid als de landsverordening basisbetaalrekening).

Nieuwe directeur BTP op bezoek bij de SER

Nieuwe directeur BTP op bezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 30 maart 2023 – De nieuwe directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) mr. Curt Belfor heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

Kennismakingsbezoek nieuwe voorzitter Cft

Kennismakingsbezoek nieuwe voorzitter Cft

WILLEMSTAD, 21 maart 2023 – De per 1 februari jongstleden benoemde nieuwe voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) mevrouw drs. Lidewijde Ongering heeft afgelopen donderdag 16 maart een kennismakingsbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

SER adviseert over voorgenomen herziening OB

SER adviseert over voorgenomen herziening OB

WILLEMSTAD, 3 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) spreekt zich in zijn jongste advies, dat deze week is verschenen, uit over de voorgestelde nieuwe regelingen die de Minister van Financiën wil invoeren in de omzetbelasting (OB).

Eervolle vermelding voor de meest innovatieve organisatie

Eervolle vermelding voor de meest innovatieve organisatie

WILLEMSTAD, 1 februari 2023 – Tijdens de KUKI-award uitreiking van websitedesigner Kuki+Ko, die afgelopen donderdag 26 januari, heeft plaatsgevonden, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) voor zijn website een eervolle vermelding ontvangen – als meest innovatieve organisatie.

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de Sociaal-Economische Raad

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de Sociaal-Economische Raad

WILLEMSTAD, 16 januari 2023 – In het kader van hun HBO-studie aan de Haagse Hogeschool (HHS), waarbij ze een Minor en/of Major in Koninkrijksrelaties hebben gevolgd, brengt momenteel een groep van 40 studenten van de Haagse Hogeschool een 12-daags bezoek aan Curaçao, Aruba en Bonaire.

SER biedt jaarverslag over 2021 aan

SER biedt jaarverslag over 2021 aan

WILLEMSTAD, 14 december 2022 – ,,Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en veerkracht”. Dat is de titel van het jaarverslag van de Sociaal-Economische Raad (SER) over 2021 dat vandaag aan de regering werd aangeboden. Minister-president Gilmar Pisas nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs en algemeen secretaris drs. Raul Henriquez.

SER’en Spanje en Curaçao zien toegevoegde waarde in versterking institutionele banden

SER’en Spanje en Curaçao zien toegevoegde waarde in versterking institutionele banden

WILLEMSTAD, 16 november 2022 – De Directeur/Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) drs. Raul Henriquez heeft samen met mr. Miloushka Sboui-Racamy, juridisch adviseur bij de SER belast met internationale zaken, op 2 november jongstleden een werkbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Sociaal-Economische Raad van Spanje (Consejo Económico y Social de España) in de Spaanse hoofdstad Madrid.

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

WILLEMSTAD, 15 november 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia over de voorgenomen verhoging van het bruto wettelijk minimumloon. Het advies is in de plenaire raadsvergadering van vrijdag 11 november jongstleden vastgesteld.

Waarnemend resident coördinator VN op beleefdheidsbezoek bij de SER

Waarnemend resident coördinator VN op beleefdheidsbezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 28 september 2022 – De waarnemend resident coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor de Engelstalige en Nederlandstalige Caribbean, de uit Zambia afkomstige Dennis Zulu, bracht vanochtend vergezeld door een lid van zijn staf en de lokale contactpersoon een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER)

SER hijst vlag voor SDG’s

SER hijst vlag voor SDG’s

WILLEMSTAD, 23 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag de kleurrijke vlag gehesen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s)

SER adviseert over voorstel tot verscherpte regulering loterijsector

SER adviseert over voorstel tot verscherpte regulering loterijsector

WILLEMSTAD, 21 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 20 september jongstleden, op verzoek van de Minister van Financiën, een advies uitgebracht over het voornemen om enkele wijzigingen aan te brengen in de uitvoeringsvoorschriften betreffende de regulering van de loterijsector in Curaçao en die hun grondslag hebben in de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85, zoals gewijzigd)

SER’en wereldwijd slaan handen ineen tegen klimaatcrisis

SER’en wereldwijd slaan handen ineen tegen klimaatcrisis

Willemstad, 27 juli 2022 – Om één van de grootste uitdagingen van onze tijd, de klimaatcrisis, effectief het hoofd te kunnen bieden, is een internationale gecoördineerde aanpak nodig waarbij sociale dialoog als instrument dient te worden ingezet voor een inclusieve, rechtvaardige groene en duurzame transitie

Kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris SER Nederland

Kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris SER Nederland

Willemstad, 27 juli 2022 – Op 1 juli jongstleden vond er in Den Haag een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad van Nederland mevrouw mr. Jacqueline Prins

Minister GMN licht pakketversmallingsvoorstel BVZ toe in SER

Minister GMN licht pakketversmallingsvoorstel BVZ toe in SER

WILLEMSTAD, 3 juni 2022 – In een speciaal daarvoor bijeengeroepen voorbereidende vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op 3 juni 2022 heeft plaatsgevonden, heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) mevrouw Dorothy Pietersz-Janga, samen met haar naaste adviseurs, op uitnodiging van de SER, een nadere mondelinge toelichting gegeven op het bij de SER voor advies aanhangig gemaakt conceptlandsbesluit Beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten (BVZ).

SER brengt advies uit over uitbreiding Makutu Básiko

SER brengt advies uit over uitbreiding Makutu Básiko

Willemstad, 23 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de Minister van Economische Ontwikkeling (MEO) dhr. Cijntje over de concept-ministeriële regeling, met algemene werking, strekkende tot vaststelling van de maximum groot- en kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022).

SER sluit zich aan bij het Global Deal Initiatief

WILLEMSTAD, 11 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) is begin deze maand officieel partner geworden van de Global Deal, een multi-stakeholder initiatief voor sociale dialoog en inclusieve groei – een mondiaal partnerschap van regeringen, bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties.

Nieuwe leden SER verwelkomd

Nieuwe leden SER verwelkomd

WILLEMSTAD, 20 april 2022 – Tijdens een speciaal daarvoor bijeengeroepen buitengewone vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op donderdag 14 april 2022 werd gehouden in La Belle Alliance zaal in het Avila Beach Hotel, werd kennisgemaakt met de onlangs benoemde nieuwe raadsleden en hun plaatsvervangers.

SER leidt virtuele gedachtenwisseling op regionaal niveau over uitdagingen 2030 Agenda

SER leidt virtuele gedachtenwisseling op regionaal niveau over uitdagingen 2030 Agenda

Willemstad, 2 maart 2022 – ,,Digitalisering kan mogelijkerwijs garant staan voor een betere financiering van een duurzame toekomst in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: realistisch haalbaar of een onbereikbaar doel?”. Onder deze titel organiseerde de internationale vereniging van sociaaleconomische adviescolleges en soortgelijke instituten, AICESIS, op 22 februari 2022 een online regionale meeting op technisch niveau.

Kennismakingsgesprek SER en FTAC

Kennismakingsgesprek SER en FTAC

Willemstad, 20 februari 2022 – Op basis van de wederzijdse behoefte aan het verder uitbouwen van de contacten en het aangaan van nieuwe institutionele samenwerkingsverbanden met toezicht- en adviesorganen vond er op vrijdag 18 februari 2022 een eerste kennismakingsgesprek plaats tussen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC)

Vacature

Vacature

Ter verdere versterking van de Sociaal Economische Raad Curaçao (SER) wordt binnenkort gestart met een nieuwe werving- en selectieronde.
Meer informatie volgt.

WEBINAR – CESALC – 2021 november 3&4 th

WEBINAR – CESALC – 2021 november 3&4 th

The AICESIS Vice-Secretary General of the Latin American and Caribbean region, participated actively at the technical level in the webinar organised by the Spanish Economic and Social Council in cooperation with the Spanish Embassy in Bolivia and the Spanish Agency for International Cooperation and Development (AECID).

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER

Op 16 november 2021 heeft een groep van ongeveer 30 studenten en hun docenten-begeleiders van de Haagse Hogeschool een presentatie van het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen