Persbericht

Aanbieding Jaarverslag Sociaal-Economische Raad 2017 aan Minister-president

De Minister-president nam het eerste exemplaar vergenoegd in ontvangst uit handen van de fungerend Voorzitter van de SER, de heer J. Jacobs, in het bijzijn van de Algemeen Secretaris, de heer R. Henriquez  en enkele beleidsadviseurs van de SER en van het Kabinet van de Minister-president.

De Minister-president toonde zich verheugd over de voortvarendheid van de SER en de vernieuwingen die vanaf de tweede helft van 2017 hebben plaatsgevonden. De Minister-president benadrukte dat de afgewogen adviezen die de SER uitbrengt helpen bij het voeren van een geïnformeerde discussie over betreffende onderwerpen.

Ook werd gesproken over actuele onderwerpen die in de nabije toekomst voor advisering aan de SER zullen worden voorgelegd.

Het jaarverslag betreft de verslaglegging van de activiteiten van de SER alsook de activiteiten in het kader van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) en is te vinden op de website van de SER: www.ser.cw.

Op de foto’s:

-Het in ontvangst nemen van het Jaarverslag 2017 door de Minister-president

-De delegatie van de SER met de Minister-president

-De delegatie van de SER in overleg met de Minister-president

Share