Persbericht

Stichting Centrum Arbeidsverhoud-ingen Overheidspersoneel’ (CAOP) op bezoek bij  secretariaat van de SER en CGOA

Willemstad, 25 mei 2018 – In het kader van de onvermoeibare inspanningen vanuit het Secretariaat van de  Sociaal Economische Raad  (SER), die tegelijkertijd het platform van dialoog ondersteunt tussen de overheid en de vertegenwoordigers van het overheidspersoneel CGOA (Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken), om het bestaand samenwerkingsverband met betreffende groepen en stakeholders te blijven versterken, werden vrijdag op 25 mei jongstleden twee vertegenwoordigers van de Nederlandse Stichting CAOP (Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) uigenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp daadwerkelijke medezeggenschap.

Tijdens de uitwisseling met dhr. Marco Sikkel en Alphons de Lange van CAOP, die zich deze dagen op Curaçao en de BES eilanden bevinden, is stilgestaan bij de noodzaak om meer invulling te geven aan het aspect medezeggenschap, zoals vastgelegd in het artikel 22, lid 2, van de Staatsregeling van Curaçao.

Volgens het artikel 22, lid 2, moet de wet een regeling voorschrijven voor wat betreft de bescherming van de werknemers en medezeggenschap in zaken betreffende o.a. de rechtspositie van de ambtenaren

Tijdens de uitwisseling hebben dhr, Sikkel en De Lange nadruk gelegd op de voordelen van medezeggenschap op het niveau van een organisatie, bedrijf en/of onderwijsinstituut.  Gebaseerd op hun ervaringen vooral in Nederland hebben ze op het feit gewezen dat werknemers die de kans voor  medezeggenschap aangeboden krijgen, een betere werksfeer creëren.

Uit de praktijk is gebleken dat werknemers die zich meer betrokken voelen in bepaalde besluitvorming, een verhoogde productiviteit tonen. Dit is een voordeel voor de werkgever en vervolgens voor de betrokken organisatie of het bedrijf.

Op de combinatie van foto’s kunt u enkele adviseurs van het Secretariaat van de SER en de CGOA samen met de heren Sikkel en De Lange zien.

Share