Persbericht

Secretariaat SER bij Ketenoverleg Wetgeving

WILLEMSTAD, 31 oktober 2019 –Minister-president Eugene Rhuggenaath, die tevens belast is met de portefeuille Algemene Zaken, heeft op maandag 28 oktober jongstleden in de grote vergaderzaal van de Raad van Ministers in Fort Amsterdam voor het eerst aan tafel gezeten met alle actoren die betrokken zijn bij het proces van totstandbrenging van wet- en regelgeving, waaronder het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarmee heeft de premier het startsein gegeven voor de eerste vergadering van het Ketenoverleg Wetgeving.

Aanwezig bij die vergadering waren behalve functionarissen van het Secretariaat van de SER ook ambtenaren van de Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), de Griffie van de Staten, het Kabinet van de Gouverneur, de Raad van Advies en het Secretariaat van de Raad van Ministers aanwezig.

Het Ketenoverleg Wetgeving is geïnstalleerd krachtens artikel 4 van het Landsbesluit instelling Platform Wetgeving en Ketenoverleg (P.B 2018, no. 20). In dit artikel wordt bepaald dat deze instanties minimaal twee keer per jaar samenkomen ten behoeve van een betere kwaliteit van de wetgeving en procesbeheersing. In het Ketenoverleg zijn belangrijke afspraken gemaakt om dat doel te bereiken.

Dat de heer Rhuggenaath de eerste vergadering van het Ketenoverleg opende heeft te maken met het feit dat hij in zijn hoedanigheid van Minister van Algemene Zaken zorgdraagt voor wet- en regelgeving en juridische zaken.

Op de foto: de bij het wetgevingsproces betrokken actoren in overleg met de premier.

Share