Persbericht

Laatste overleg Hoge Colleges van Staat en de Sociaal-Economische Raad (SER) voor 2018

Op vrijdag, 30 november 2018 werd het laatste overleg van het jaar gehouden door de Hoog Colleges van Staat en de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit keer werd het overleg gehost door het Instituut van de Ombudsman van Curaçao.

Bij dit overleg zijn diverse belangrijke punten in het kader van het functioneren van de staatsorganen behandeld, waaronder de positionering in geval van verplichtingenstop op de gewone dienst of de kapitaaldienst.

Aan het eind van het overleg is besloten dat de staatsorganen gezamenlijk actie zullen ondernemen om de gevolgen (voor de staatsorganen) van het financiële beleid van het Ministerie van Financiën beter aan te pakken.

Op de foto, van links naar rechts: de Secretaris van de Raad van Advies C. Raphaela, de Ondervoorzitter van de Raad van Advies L. Dindial, de Ombudsman K. Concincion, de fungerend Voorzitter van de SER J. Jacobs, de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer M. Wedervoort, de Secretaris van de Algemene Rekenkamer S. Cathalina en de Directeur/Algemeen Secretaris van de SER R. Henriquez.

Share