Persbericht

De technische delegatie van de Sociaal- Economische Raad (SER) van Curaçao en Sint Maarten hebben afgesproke om de institutionele samenwerking te versterken

Het verdiepen van het samenwerkingsverband op institutioneel niveau en het gezamenlijk organiseren van lezingen, symposia en workshops over sociaal-economische thema’s die voor de Caribische landen in het Koningrijk actueel en relevant zijn. Deze zijn enkele afspraken die de technische delegatie van de Sociaal Economische Raden (SER) van Curaçao en St.Maarten hebben gemaakt tijdens een werkoverleg die op maandagochtend 9 april in de vergaderzaal van de SER Curaçao aan de Ansinghstraat plaatsvond. Gedurende dit overleg werd de SER van St.Maarten vertegenwoordigd door de direkteur/algemeen secretaris, dhr. Gerard Richardson, vergezeld van een juridisch adviseur mevr. Daniëlle F. Choennie-Babel.  Namens de SER van Curaçao was dhr. Raúl Henriquez aanwezig, die op dinsdag 3 april jl. een beleefdheidsbezoek bracht aan de SER van Sint Maarten en de juridisch adviseur mevr. Sharlyn Villáreal-Curial, en de adviseurs mevr. Miloushka Sboui-Racamy, mevr. Sonja Boersma en mevr. Ingrid Bernadina-Provence. De delegatie sprak hun wens en hun bereidheid uit om meer ervaringsuitwisseling te bevorderen op institutioneel niveau, om meer van elkaar te leren en om gezamenlijk projecten en werkprogramma’s te organiseren. Er werd gesproken over de mogelijkheid om op korte termijn een symposium te organiseren tezamen met de SER van Aruba, over het thema niet-gedocumenteerden, illegale migratie en vluchtelingen, die voor alle drie landen en het hele Koningrijk relevant en actueel zijn, overwegende de ernstige sociaal-economische gevolgen die deze ontwikkeling kan hebben. Verder werd  van gedachten gewisseld over de ambitie van de  SER van Curaçao om het regionale samenwerkingsverband in het kader van het CESALC-netwerk  (Consejos Económicos y Sociales de América Latina y del Caribe) en ook wereldwijd in het kader van de Internationale Associatie van Sociaal-economische Adviesraden en vergelijkbare instituties, AICESIS te vesterken. De SER van Sint Maarten had uitdrukkelijk aangegeven dat hij deze visie deelt.

Op de foto: de technische delegaties in gesprek met elkaar.

 

Share