Persbericht

Bezoek stagiaires Sociaal-Economische Raad aan Staten Curaçao

Willemstad – De drie stagiaires die momenteel stage lopen bij de SER, hebben In het kader van hun stage donderdagochtend 13 oktober een kennismakingsbezoek aan de Staten van Curaçao gebracht. Het betreft studenten van de Universiteit van Maastricht (UM), (International Studies) en van de Haagse Hogeschool (HHS), (Bestuurskunde/Overheidsmanagement met een Minor Koninkrijksrelaties). De studentes werden ontvangen door de Griffier, dhr. S. Cijntje, en de plaatsvervangend Griffier, dhr. R. Trenidad, en kregen daarbij uitleg over de werkwijze van de Staten. Ook maakten zij kennis met enkele Statenleden, die in verband met het op handen zijnde openbare debat over dekolonisatie met de Minister van Algemene Zaken aanwezig waren. Vervolgens hebben zij vanaf de publieke tribune een deel van dit debat gevolgd. Tot slot werden de studentes nog in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen te stellen aan het hoofd van de afdeling PR, Communicatie en Protocol, dhr. R. Lambourghini, en aan de Griffier zelf. De studentes werden begeleid door mw. B. Perquin, sr. Adviseur bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

De stagiaires hebben de gastvrijheid van de Staten zeer op prijs gesteld, vonden het bezoek leerzaam en interessant, en zien uit naar de overige  kennismakingsbezoeken aan onder meer de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer, de Ombudsman, en het Kabinet.

 

Op de foto van links naar rechts: Tara Ottenheim (HHS), Stacey-Ann Albertus (UM), Griffier dhr. S. Cijntje, Maxence Vrede (HHS) en Barbara Perquin (SER).

Share