Persbericht

SER stelt behoedzaam beleid op in verband met Coronavirus

De Sociaal-Economische Raad (SER) kiest ervoor om zijn vergaderingen uit te stellen. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 6 april 2020. Sinds het uitbreken van het Coronavirus Covid-19 op Curaçao, is de prioriteit van het adviescollege: het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de raadsleden en de medewerkers. SER volgt daarbij de strategie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en van de regering om het virus in te dammen. In de komende periode zal de SER maatregelen blijven nemen om het risico van ziekteoverdracht te beperken. Klik hier voor brief dd. 17 maart 2020.

Share